Rubrika Mládež

Spolča a přihláška do náboženství

Poslední týden v září začnou společenství dětí a mládeže a příprava na první sv. přijímání. První týden v říjnu začne výuka křesťanské výchovy na některých školách naší farnosti. Viz plakátek. Přihlášky jsou k dispozici buď ve školách u třídních učitelů…

Teenspolčo

V rámci spolča bude příprava na biřmování pro mladé do 20 let. První setkání ve středu 3. 10. v 18 hod.