Farní kavárna

V neděli po mši svaté v 10:00 hod. jste zváni na přátelské setkání ve farní kavárně.

V zimním období do vytápěných sklepních prostorů fary a v létě na naši zahradu, kde je prostor pro děti k dovádění.