Křest
Příprava ke křtu dospělého probíhá v rámci přípravy na biřmování, nebo po individuální domluvě s knězem. Křest dítěte je možný, kdykoliv, po domluvě s farářem a dohodnutí termínu.

Přijďte se domluvit na faru.


Příprava na první svaté přijímání
Nová příprava každý školní rok, pro letošek již není možné se přihlásit.


Svátost smíření
Ke svátosti smíření můžete přistoupit 30 min. před každou mší svatou nebo po individuální domluvě s knězem.


Biřmování pro mládež 13 – 20 let
Ve středy v 18 hod. na faře.


Biřmování a katechumenát pro dospělé
Ve středy v 18:30 na faře.


Manželství
Po individuální dohodě s knězem. Volejte nebo se zastavte na faře.


Svátost nemocných
Po individuální domluvě s knězem. Volejte nebo přijďte na faru.


Pohřeb
Po individuální domluvě s knězem.  Volejte nebo se zastavte na faře.