SVÁTOSTI

Prameny Boží milosti v našem životě

Křest

Příprava ke křtu dospělého probíhá v rámci přípravy na biřmování, nebo po individuální domluvě s knězem. Křest dítěte je možný, kdykoliv, po domluvě s farářem a dohodnutí termínu.

Přijďte se domluvit na faru.

Příprava na první svaté přijímání

Nová příprava začíná každý školní rok, pro letošek již není možné se přihlásit.

Svátost smíření (zpověď)

Ke svátosti smíření můžete přistoupit 30 min. před každou mší svatou nebo po individuální domluvě s knězem.

Biřmování pro mládež 13 – 20

Spolčo s dvouletou přípravou na biřmování. Pro mládež ve věku 13 – 20 let  každou středu v 18:00 hod. na faře. Přijď se bavit, něco si zahrát, popovídat a společně modlit. Děláme také společné akce, výlety a víkendovky. Novou skupinu jsme začali v říjnu 2023.

Biřmování a příprava na křest pro dospělé

Ve středy v 18:30 na faře.

Příprava na manželství

Po individuální dohodě s knězem. Volejte nebo se zastavte na faře.

Pomazání nemocných

Po individuální domluvě s knězem. Volejte nebo přijďte na faru.

Pohřeb

Po individuální domluvě s knězem.  Volejte nebo se zastavte na faře.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a domluvíme se na přijetí svátosti nebo na obřadu v našem kostele.