Křest
Příprava ke křtu dospělého probíhá v rámci přípravy na biřmování, nebo po individuální domluvě s knězem. Křest dítěte je možný, kdykoliv, po domluvě s farářem a dohodnutí termínu.

Přijďte se domluvit na faru.


Svaté přijímání
Nová příprava začíná 6. října 2021. Nejdéle je možné ještě dítě přihlásit 14 dní po začátku, poté není možné se přípravy zúčastnit.


Svátost smíření
Ke svátosti smíření můžete přistoupit 30 min. před každou mší svatou nebo po individuální domluvě s knězem.


Biřmování pro mládež 15 – 20 let
První setkání 6. října 2021 v 18 hod. na faře v klubovně.


Biřmování pro dopělé
První setkání 6. října 2021 v 18:30 na faře.


Manželství
Po individuální dohodě s knězem. Volejte nebo se zastavte na faře.


Svátost nemocných
Po individuální domluvě s knězem. Volejte nebo přijďte na faru.


Pohřeb
Po individuální domluvě s knězem.  Volejte nebo se zastavte na faře.