V naší farnosti se scházejí dvě scholy.

Schola HUSband – především středoškoláci a studenti vysokých škol.
Zpívá při různých slavnostech.
Vede Veronika Čermáková

Mládežnická schola – pro děti a mládež
zpívá 1x za měsíc na nedělní bohoslužbě v 10 hod. a na některých slavnostech.
Vede Karolína Blahová