V naší farnosti se scházejí dvě scholy.

Schola HUSband, která zpívá při různých slavnostech.
Vede Veronika Čermáková

Mládežnická schola,
zpívá 1x za měsíc na nedělní bohoslužbě a na některých slavnostech.
Vede Karolína a Klára Blahovi