Mládežnická schola – pro děti a mládež
zpívá 1x za měsíc na nedělní bohoslužbě v 10 hod. a na některých slavnostech.
Vede Karolína Blahová