Podpořme farnost

Podpořme naši farnost a kostel, který prochází rekonstrukcí. Jednou z možností je využití QR kódu. Vše dárcům upřímné Pán Bůh odplať.