Kvítka
Pro děti 1. –  2. třídy ve středu v 16:00 na faře


Draci
Zveme děti od 4. do 6. třídy každé pondělí v 16:00 hod. na faru. Společně se modlíme, zpíváme a formou her probíráme biblická témata a církev.


12plus
Ve středu v 18 hod. Pro mládež od 13 let. Jinou formou se bavíme o světě a církvi, důležitých otázkách života. Hrajeme hry, děláme akce a  výlety.


Teenbiřmo
Spolčo s dvouletou přípravou na biřmování. Pro středoškoláky a vysokoškoláky 15 – 20 let  každou středu v 18:00 hod. na faře. Přijď se bavit, něco si zahrát, popovídat a společně modlit. Děláme také společné akce, výlety a víkendovky


Všechna společenství vrcholí Farním táborem.