Kvítka
Pro děti od 5 let do 2. třídy v pondělí v 15.00 na faře


Draci
Zveme děti od 4. do 7. třídy každé pondělí v 16:00 hod. na faru. Společně probíráme biblická témata a církev formou her a modlíme se.


Teenbiřmo
Spolčo s dvouletou přípravou na biřmování. Pro mládež ve věku 13 – 20 let  každou středu v 18:00 hod. na faře. Přijď se bavit, něco si zahrát, popovídat a společně modlit. Děláme také společné akce, výlety a víkendovky. Novou skupinu jsme začali v říjnu 2023 a je možné se ještě přidat.


Všechna společenství vrcholí Farním táborem.