Kvítka
Pro děti od 6. let do 2. třídy ve středu v 16:00 na faře

Začínáme 21. září 2022


Draci
Zveme děti od 3. do 5. třídy každé pondělí v 16:00 hod. na faru. Společně se modlíme, zpíváme a formou her probíráme biblická témata a církev.

Začínáme 26. září


Něcomezi
V pondělí v 16 hod. Pro mládež od 6. do 8 třídy.  Jinou formou se bavíme o světě a církvi, důležitých otázkách života. Hrajeme hry, děláme akce a  výlety.

Začínáme 26. září 2022


Teenbiřmo
Spolčo s dvouletou přípravou na biřmování. Pro středoškoláky a vysokoškoláky 15 – 20 let  každou středu v 18:00 hod. na faře. Přijď se bavit, něco si zahrát, popovídat a společně modlit. Děláme také společné akce, výlety a víkendovky


Všechna společenství vrcholí Farním táborem.
Přihláška na tábor:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIAo-SWvDpzuX62qsvSlnr1wzLk1-WUDT-XflDfN6bsE8T3w/viewform?usp=pp_url