Výuka náboženství na ZŠ – školní rok 2023- 2024. 

ZŠ Masarykova – Zemědělská
1. – 2. třída v úterý v 14.15 – s. Lucie Pospíšilová.
3. – 6. třída v úterý v 14.15 – br. Didak Klučka. 

ZŠ Soběšice 
1. –  4. třída ve čtvrtek  v 13.00 – s. Lucie Pospíšilová.

ZŠ Janouškova
1. –  4. třída ve čtvrtek  v 14.00 – s. Lucie Pospíšilová.