Adorace

Každý čtvrtek po večerní mši svaté je v kostele eucharistická adorace do 19 hod. zakončená svátostným požehnáním.