Rubrika Děti

Spolča a přihláška do náboženství

Poslední týden v září začnou společenství dětí a mládeže a příprava na první sv. přijímání. První týden v říjnu začne výuka křesťanské výchovy na některých školách naší farnosti. Viz plakátek. Přihlášky jsou k dispozici buď ve školách u třídních učitelů…

Online spolčo Kvítka

Jelikož není možné se setkávat, tak mládež, která vede toto spolčo, natočila pro děti video o sv. Maxmiliánovi Kolbem. Video je ke shlédnutí na: