Měsíc Červen 2020

13. neděle v mezidobí – 28. 6. 2020

28. 6.       Ne   13. neděle v mezidobí 29. 6.        Po    Slavnost SV. PETRA A PAVLA, apoštolů, hl. patronů brněnské diecéze – doporučený svátek 3. 7.          Pá    Svátek sv. Tomáše, apoštola 5. 7.          Ne   Slavnost SV. CYRILA A METODĚJE, patronů Evropy,…

12. neděle v mezidobí – 21. 6. 2020

21. 6.       Ne   12. neděle v mezidobí 24. 6.        St    Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 28. 6.        Ne   13. neděle v mezidobí – sbírka na bohoslovce V pondělí 22. června v 19 hod. zde bude varhanní koncert žáků ze ZUŠ Smetanova. V pátek…

Těla a Krve Páně – 14. 6. 2020

14. 6.      Ne     Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ 19. 6.      Pá      Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně Ježíšova 20. 6.      So     Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie 21. 6.      Ne     12. neděle v mezidobí Zapisování do formuláře bude potřeba pouze na…

Nejsvětější Trojice – 7. 6. 2020

7. 6.        Ne     Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 11. 6.      Čt      Památka sv. Barnabáše, apoštola 13. 6.      So     Svátek sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve   14. 6.      Ne     Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ Zapisování do formuláře bude potřeba pouze…