13. neděle v mezidobí – 28. 6. 2020

28. 6.       Ne   13. neděle v mezidobí

29. 6.        Po    Slavnost SV. PETRA A PAVLA, apoštolů, hl. patronů brněnské diecéze – doporučený svátek

3. 7.          Pá    Svátek sv. Tomáše, apoštola

5. 7.          Ne   Slavnost SV. CYRILA A METODĚJE, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

  • V neděli 28. června je sbírka na bohoslovce.
  • Pátek bude první v měsíci s pobožností k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  • Farní tábory:

pro děti ve věku 7 – 10 let, hlaste se do konce června, jsou ještě volná místa.

Chtěli bychom vás poprosit o podporu a to pořízením některých potravin. Jejich seznam je v sakristii. Všem dárcům děkujeme. Tábor Kolpingovy rodiny ze Soběšic bude 1. – 9. srpna v obci Ostrý kámen u Svitav. Duchovním doprovázejícím bude o. Ignác.