Rubrika Info

Informace k primici Daniela Martinka

Radujeme se, že Daniel Martínek z naší farnosti přijal dar svátosti kněžství. Zde jsou informace k primici. Program primiční slavnosti 29.6.2024 13:15 Modlitba růžence v kostele a možnost svátosti smíření 14:00 Mše svatá Přibližně od 16h udílení novokněžského požehnání v kostele.…

Zveme manžele na podzimní obnovu

Zveme vás na obnovu pro manžele. Na věku nezáleží. Tři setkání obsahující společné chvály, přednášky, adoraci, vzájemné sdílení a mši svatou. Obnova proběhne v soboty 28.9., 12.10. a 23.11.2024 ve farnosti Brno-Husovice. Přihlášky na: obnovahusovice@seznam.cz. Více informací: www.emmanuel.cz

Spolča a přihláška do náboženství

Poslední týden v září začnou společenství dětí a mládeže a příprava na první sv. přijímání. První týden v říjnu začne výuka křesťanské výchovy na některých školách naší farnosti. Viz plakátek. Přihlášky jsou k dispozici buď ve školách u třídních učitelů…

Velikonoční bohoslužby

ZELENÝ ČTVRTEK 6. DUBNA Památka Večeře Páně v 18:00 ve 21:00 bude společná adorace v Getsemanech VELKÝ PÁTEK 7. DUBNA Je to den přísného postu, to znamená: od dovršení 14. roku platí tento den půst do masa; od dovršení 18. roku…

4. neděle velikonoční – 8.5.2022

8. 5.      Ne   4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 14. 5.     So    Svátek sv. Matěje, apoštolů 15. 5.    Ne   5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ V pondělí 9. 5. nebude spolčo Draci V pátek a v sobotu 20.-21. května, se uskuteční akce Muži na vodě. Kdo má rád romantiku a dobrou partu, může se přihlásit u…

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY ZELENÝ ČTVRTEK 14. DUBNA Připomínka ustanovení Večeře Páně v 18:00 ve 21:00 bude společná adorace v Getsemanech. Poté bdění u Božího hrobu, zakončené v 7 hod. modlitbou ranních chval s bratry františkány. Na službu modlitby se můžete zapsat v…