ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – 9. 4. 2023

9. 4.       Ne     ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

16. 4.     Ne     2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – Božího milosrdenství

  • Ve čtvrtek 13. dubna v 19 hod. bude na faře katecheze o víře „Návraty ke kořenům“.
  • Spolek Kolpingova rodina Soběšice vás zve na Společenský večer, který se uskuteční v sobotu 15. dubna v kulturním domě v Soběšicích. Bližší informace jsou na plakátku a na malých letáčcích, které jsou pro vás jako pozvánka.
  • V neděli 16. dubna po večerní mši sv. zde bude koncert pěveckého sboru Bronislav z Bílovic nad Svitavou. Jste srdečně zváni.
  • V sobotu 22. dubna jsou všechny maminky, babičky, kmotry a duchovní matky zvány na setkání hnutí Modlitby matek, které se bude konat u nás na faře. Plakátek je na nástěnce.