Zmrtvýchvstání Páně – 11. 4. 2020

12. 4.     Ne     Zmrtvýchvstání Páně 

19. 4.     Ne     2. neděle velikonoční – Božího milosrdenství

  • Na konci mše svaté bude požehnání velikonočních pokrmů.
  • Zpovídáme dnes 12. dubna v kostele v 15–16 a 17–18 hod. Svátost smíření si můžete domluvit také individuálně telefonicky.
  • Milí farníci, v současnosti se konají mše sv. online, snažíme se tak být s vámi v kontaktu a duchovně spojeni. Děkujeme vám, že nám příspěvky do nedělních sbírek posíláte převodem na farní účet. Pán Bůh vám odplať.  Č. ú. farnosti 2702413319/0800. Žehnáme vám všem. Bratr Ignác se spolubratry.