VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY

ZELENÝ ČTVRTEK 14. DUBNA

 • Připomínka ustanovení Večeře Páně18:00
  • ve 21:00 bude společná adorace v Getsemanech. Poté bdění u Božího hrobu, zakončené v 7 hod. modlitbou ranních chval s bratry františkány. Na službu modlitby se můžete zapsat v sakristii. Každou hodinu se otevřou dveře sakristie .

VELKÝ PÁTEK 15. DUBNA

Je to den přísného postu, to znamená: od dovršení 14. roku platí tento den půst do masa; od dovršení 18. roku do započetí 60. roku také půst újmy, tzn. dosyta se najíst pouze jednou za den, další jídla jsou jen malá. Postem újmy nejsou vázáni nemocní a lidé těžce fyzicky a duševně pracující.

 • Křížová cesta městem 9:00
  • obřady v 18:00
  • 17:00 Korunka k Božímu milosrdenství, v 17:15 křížová cesta v kostele

BÍLÁ SOBOTA 16. DUBNA

 • 9:00 – 11:45, 15:00 – 18:00 h. možnost adorace u Božího hrobu
  • obřady ve 20:00

NEDĚLE 17. DUBNA – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 • Mše sv. v 7:30, 10:00, 18:00 (s žehnáním pokrmů)

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 18. DUBNA

 • Mše sv. v 7:30 a v 18:00 hod.