svátek Křtu Páně – 10. 1. 2021

10. 1.       Ne   svátek Křtu Páně 

16. 1.        So    Svátek sv. Berarda, kněze a druhů prvomučedníků františkánů

17. 1.       Ne   2. neděle v mezidobí 

  • Dnes po mši sv. vás budou čekat tříkráloví koledníci. Touto formou proběhne v naší farnosti sbírka pro charitu.
  • Děkujeme vám, že modlitbami a nejrůznějšími dary podporujete fungování farnosti. Pán Bůh vám všem odplať a žehnej!