Slavnost Ježíše Krista Krále – 20. 11. 2022

20. 11.  Ne   Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE          

21. 11.   Po    Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

22. 11.   Út    Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

24. 11.   Čt    Památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků

27. 11.  Ne   1. neděle adventní                                 

  • Dnešní peněžní sbírka je určena na křesťanská media.
  • Ve čtvrtek 24. listopadu v 19 hod. na faře proběhne další setkání nad katechismem – „Návraty ke kořenům“
  • V sobotu 26. listopadu od 14 do 18 hod. bude na faře vázání adventních věnců. Nabídneme vám k tomu komponenty v ceně 200 Kč, na jeden věnec.  Během akce můžete také posedět a popovídat si ve farní kavárně.
  • V neděli 27. listopadu v 16 hod. jste zváni na slavnostní rozsvěcování vánočního stromu před naším kostelem. V doprovodném programu bude účinkovat i naše dětská schola.
  • Ve čtvrtek 1. prosince bude večerní mše sv. mimořádně posunuta již na 16. hodinu a budeme při ni udělovat svátost pomazání nemocných. Kdo chcete svátost přijmout, přijďte se zapsat do sakristie. (V neděli 11. prosince bude tato svátost udělována při mši sv. v 8:45 v Soběšicích.)
  • V sobotu 3. prosince se bude konat Adventní duchovní obnova pro ženy na téma: \“Pomoc při rozlišování a rozhodování podle sv. Ignáce z Loyoly\“ Obnovu povede sestra Marie Novotná ze Společnosti sester Ježíšových a duchovně doprovázet bude bratr Didak. Podrobnosti uvedeny na plakátku.
  • V sakristii jsou k dispozici farní kalendáře na příští rok. Cena je 150,-, čímž přispějete na farnost a na opravy našeho kostela.
  • 5. prosince přijde na Orlovnu Mikuláš. Co je k tomu třeba se dovíte na webových stránkách Orel Husovice a na plakátku vzadu na nástěnce.
  • V neděli 4. prosince proběhne na faře akce Zelené Vánoce, kde můžete přinést jakoukoliv věc, kterou nepotřebujete a může být vhodným dárkem pro někoho jiného, a sami si můžete něco odnést. Plakátek je na nástěnce.