Seslání Ducha Svatého – 23. 5. 2021

23. 5.       Ne   Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

24. 5.        Po    Svátek Posvěcení baziliky sv. Františka v Assisi

26. 5.        St    Památka sv. Filipa Neriho, kněze

27. 5.        Čt    Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

30. 5.       Ne   Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  • Dnešní sbírka je na charitativní účely.
  • V sobotu 29. května budeme v kostele čistit svícny. Začneme v 9 hod. Prosíme o pomoc ochotné dobrovolníky.
  • V sobotu 5. června uzavřou v našem kostele manželství Jiří Pavelka z naší farnosti a Lucie Chrápavá.
  • V sobotu 5. června při příležitosti výročí posvěcení husovického kostela bude v 9 hod. sloužit v kostele mši sv. br. Filip, který při této příležitosti oslaví také své kulaté narozeniny.
  • Na tábor pro mladší děti jsou volná už jen tři místa. Přihlašování je možné do 13. června.
  • Protože ubylo ve farnosti lidí, kteří chodili uklízet kostel, prosíme o pomoc při této službě. Kdo by se chtěl přidat, nahlaste se Petře Vaštové. Nyní se po týdnu střídají tři skupinky (středa odpoledne, pátek odpoledne a pátek večer). Pokud by se nahlásilo dostatek lidí, skupiny by se mohly střídat a chodit uklízet jednou za měsíc.