Ohlášky 6. neděle v mezidobí – 11.2.2024

11. 2.   Ne     6. neděle v mezidobí         (světový den nemocných)

 14. 2.    St      Popeleční středa (mše sv. v 18.00 hod v Husovicích i Soběšicích)

 15. 2.    Čt      Památka bl. pražských frant. mučedníků, Bedřicha a druhů

 18. 2.  Ne     1. neděle postní                       

—————————————————————————————————-

 • V úterý 13. února po mši sv. bude masopustní setkání na faře, na které jste všichni zváni. Kdo máte možnost, přineste s sebou něco dobrého na jídlo, nápoje budou zajištěné.
 • Popeleční středa je den přísného postu: věřící od 14 let jsou vázáni postem od masa, a ve věku od 18 do 60 let také postem újmy, to znamená, že se mohou jen jednou za den najíst dosyta. Postem újmy nejsou vázáni nemocní a lidé těžce fyzicky a duševně pracující.
 • Tuto středu bude příprava na 1. sv. přijímání a spolčo Kvítka posunuté na 17 hod.
 • Ve čtvrtek 15. února ve 20 hod. v kapli na faře začíná šesti týdenní Postní duchovní obnova pro muže. Zve br. Didak.
 • Ve čtvrtek 15. února bude setkání pro manžele a partnery, které povede jáhen Jan Špilar. Začátek je v 18 hod. ve Společenském centru na Okružní ul. na Lesné. Informace jsou na plakátku na nástěnce nebo na farních stránkách.
 • Ve čtvrtek 15. února je v kostele také modlitba Chval od 19 hod.
 • Kdo potřebujete potvrzení o finančním daru církvi, přijďte se zapsat do sakristie, nebo napište na farní email.
 • Ještě nám zbývá odvést doplatek do fondu Puls pro zajištění kněží a pastorace v naší diecézi. Kdo ještě neodevzdal svůj příspěvek, tak má možnost ho dát ministrantovi vzadu u vchodu. Děkujeme vám.
 • V postní době budou pobožnosti křížové cesty v pátek v 17.30 a v neděli v 9.30 a 17.30 hod.
 • Během postní doby bude každý čtvrtek od 20.30 hodinová adorace zde v kostele.
 • Postní duchovní obnova pro ženy bude ve dnech 1. a 2. března. Více na plakátku:
\"\"