Ohlášky 33. neděle v mezidobí – 19.11.2023

19.11. Ne     33. neděle v mezidobí
21.11. Út      Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22.11.  St      Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
24.11.  Pá      Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků
26.11. Ne     Slavnost Ježíše Krista Krále

  • Dnešní peněžní sbírka je určena na podporu křesťanských sdělovacích prostředků.
  • V sobotu od 9 hod se budou čistit v zákristii svícny. Prosíme ochotné dobrovolníky o pomoc.
  • V úterý v 17 hod. zde bude smírná pobožnost růžencového společenství s adorací. Budeme se modlit za mír ve světě.
  • Na nástěnce jsou uvedena jména kandidátů farní rady, které jste navrhli a kteří přijali kandidaturu. Volba nové farní rady proběhne příští neděli 26. listopadu.
  • V sobotu 2. prosince se bude konat Adventní duchovní obnova pro ženy se salesiánem Liborem Všetulou. Duchovně ji doprovází br. Didak. Podrobnosti jsou uvedeny na plakátku. Prosíme, kdo máte zájem, zapište se v zákristii.
  • Vázání adventních věnců na faře proběhne v sobotu 2. prosince odpoledne od 14 do 18 hod. Příspěvek na materiál a ozdoby činí 200 Kč.
  • V neděli 3. prosince bude rozsvěcování vánočního stromu před naším kostelem. Program začíná v 16 hod.
  • V úterý 5. prosince se bude konat na Orlovně Mikulášská besídka. Přihlašovat se můžete na webu Orla.
  • Kalendář naší farnosti bude k dispozici koncem měsíce.