Ohlášky 30. neděle v mezidobí – 29.10.2023

29.10. Ne     30. neděle v mezidobí     

   1.11. St      Slavnost Všech svatých – mše sv. bude v 18 hod., nebude mše          

                        sv. pro děti v 17 hod.

   2.11.   Čt      Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

   3.11.   Pá      Vzpomínka na všechny věrné zemřelé serafínského řádu,

                        1. pátek v měsíci s pobožností k Nejs. Srdci Ježíšovu

   4.11.   So      Památka sv. Karla Boromejského, biskupa,

                        1. sobota v měsíci s modlitbou růžence od 17 hod.

  5.11.  Ne     31. neděle v mezidobí

  • Dnešní peněžní sbírka je věnována na misie.
  • Do dnešního dne můžete dávat své návrhy na kandidáty do naší farní rady. Vzadu v kostele jsou připravené psací potřeby a lístky, na nichž můžete navrhnout jednoho až pět kandidátů, které považujete za vhodné. Napište jejich jména a příjmení a také (znáte-li) jejich telefonní čísla, abychom je v rámci voleb mohli kontaktovat. Vyplněné lístky vhoďte do označené krabice. Samotné volby do farní rady proběhnou v neděli 19. listopadu.
  • 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu celý den je možné při návštěvě  kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším  v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání,  modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě    kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.
  • V týdnu od 1. do 8. listopadu je možné získat tyto odpustky návštěvou hřbitova s modlitbou za zemřelé.
  • Ve čtvrtek 2. listopadu po večerní mši sv. uskutečníme průvod na bývalý husovický hřbitov, kde se pomodlíme za naše zemřelé. 
  • Ve středu 8. listopadu jste zváni na svatomartinský průvod. Akce začne v kostele v 17:00 dětskou mší. Po ní se sejdeme v 17:45 před kostelem a půjdeme Husovicemi se sv. Martinem na koni. Zakončení bude na faře s husí polévkou. Můžete také přispět drobným občerstvením.
  • V neděli 12. listopadu se uskuteční mimořádná sbírka na opravy našeho kostela s názvem „Dar lásky“, při níž bude možné si za dobrovolný příspěvek vybrat domácí produkty. Jako v uplynulých letech můžete do akce přispět darováním vašich výrobků. Více je na plakátku v zádveří.
  • V sobotu 4. listopadu v kostele v Brně-Komíně si udělí svátost manželství Jan Šlechta a Helena Pávková, oba bydlištěm v naší farnosti.