Ohlášky 3. neděle v mezidobí – 21.1.2024

21. 1.   Ne     3. neděle v mezidobí                                      

24. 1.    St      Památka sv. František Sáleský, biskupa a učitele církve

25. 1.     Čt      Svátek Obrácení sv. apoštola Pavla

26. 1.     Pá      Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

28. 1.   Ne     4. neděle v mezidobí                       

—————————————————————————————————-

  • Dnes je peněžní sbírka na biblický apoštolát. Je určena na podporu tisku a šíření Bible.
  • Do středy probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Prosíme, pamatujte na tento úmysl i ve svých osobních modlitbách.
  • Farní ples bude tuto sobotu 27. ledna. Můžete se přihlašovat na stránkách husovického Orla.
  • Příští neděli při mši sv. v 10 hod. předá br. Ignác správu naší farnosti br. Didakovi.
  • Pan Jiří Brauner organizuje sbírku ručních a el. invalidních vozíků, berlí a francouzských holí pro válečné invalidy na Ukrajině. Kdo můžete takové pomůcky darovat, přineste je na faru do konce února. Dále sbírá použité svíce pro výrobu zákopových svíček. Prosíme, nenoste NIC JINÉHO než tyto uvedené věci. Děkujeme.
  • Farní tábor pro děti, které ukončily první třídu do 10 let včetně se uskuteční
    17. – 24. srpna ve Strojatíně. Přihlášky budou později na webových stránkách farnosti.
  • Kdo potřebujete potvrzení o finančním daru církvi (naší farnosti), prosíme přijďte se zapsat do sakristie, nebo napište na farní email.
  • Ještě nám zbývá odvést doplatek za naši farnost do fondu Puls pro zajištění kněží a pastorace v naší diecézi. V následujících třech nedělích můžete vy, kteří jste za uplynulý rok nepřispěli, předat částku 480 Kč ministrantovi, který bude stát vzadu u vchodu. Děkujeme vám.