Ohlášky 26. neděle v mezidobí – 2.10.2023

1.10.         Ne     26. neděle v mezidobí
2.10.          Po      Památka sv. andělů strážných
4.10.          St      Slavnost sv. Františka z Assisi, zakladatele tří řádů
6.10.          Pá      1. pátek v měsíci s pobožností k Nejsv. Srdci Ježíšovu
7.10.          So      Památka Panny Marie Růžencové, 1. sobota v měsíci s modlitbou rozjímavého růžence od 17 hod
8.10.       Ne     27. neděle v mezidobí

  • V úterý 3. října v 19.30 jste srdečně zváni do kaple v Soběšicích k modlitbě Transitu. Spolu se sestrami klariskami a s bratry kapucíny si připomeneme zesnutí sv. Františka.
  • Ve středu 4. října o slavnosti sv. Františka bude mše sv. až v 18 hod. Po mši sv. bude na faře pohoštění. Prosíme vás o přispění drobnými slanými případně sladkými dobrotami. Přineste je v 16.30 na faru, kde se bude občerstvení společně připravovat. Příprava na 1. sv. přijímání bude posunuta na 17 hod.
  • Ve čtvrtek 5. října v 16 hod. bude mimořádná mše. sv. s udělováním svátosti pomazání nemocných. Kdo budete chtít tuto svátost přijmout, přijďte se prosíme zapsat do zákristie.
  • Ve čtvrtek 5. října v 19 hod se sejde farní rada.
  • Od minulého týdne probíhají spolča dětí a mládeže. Je možné se přidat. Rozpis je na nástěnce v kostele i na webu farnosti.
  • Teenspolčo pro mladé od 13 do 20 let bude spojené s přípravou na biřmování. Setkání jsou každou středu v 18 hod. S výjimkou této středy 4. října – z důvodu slavnosti sv. Františka spolčo nebude. Nově začne také spolčo Kvítka pro děti od 5 let do 2. třídy. Spolčo bude bývat na faře v pondělí od 15 do 15:45 hod. První setkání bude v pondělí 9. října.
  • Výuka náboženství na základních školách Zemědělská, Janouškova a Soběšice začne tento týden. Rozpisy jsou na nástěnce v kostele.
  • Zájemce o katechumenát a biřmování dospělých prosíme, aby se přihlašovali a zapsali v sakristii. Setkávání by začalo v říjnu. Příprava na biřmování mládežníků od 13 do 20 let se bude probíhat v rámci Teenspolča.