Ohlášky 25. neděle v mezidobí – 24.9.2023

24. 9.        Ne     25. neděle v mezidobí
27. 9.          St      Památka sv. Vincence z Paula, kněze, zakladatele charity
28. 9.           Čt      Slavnost sv. Václava, mučedníka, hl. patrona českého národa – doporučený svátek, mše sv. bude v 18 hod.
29. 9.          Pá      Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
30. 9.          So      Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve   
 1.10.        Ne     26. neděle v mezidobí  

  • Toto pondělí 25. září v 16 hod. začne na faře spolčo Draci, a ve středu 27. září v 16 hod. bude první setkání přípravy na 1. sv. přijímání a ještě v 18 hod. se také poprvé sejde na faře Teen spolčo.
  • Výuka náboženství na základních školách začne příští týden. Rozpisy jsou na nástěnce v kostele.
  • Ve středu 4. října o slavnosti sv. Františka bude po mši sv. na faře setkání farníků s pohoštěním. Prosíme vás o přispění drobným sladkým či slaným občerstvením.
  • Ve čtvrtek 5. října v 16 hod. bude mimořádná mše. sv. s udělováním svátosti pomazání nemocných. Kdo budete chtít tuto svátost přijmout, přijďte se prosíme zapsat do zákristie.
  • Zájemce o katechumenát a biřmování dospělých prosíme, aby se přihlašovali a zapsali v zákristii. Setkávání by začalo v říjnu. Příprava na biřmování mládežníků od 13 do 20 let se bude domlouvat v rámci setkání ve společenstvích.