Ohlášky 24. neděle v mezidobí – 17.9.2023

17. 9.        Ne     24. neděle v mezidobí

18. 9.          Po      Památka sv. Josefa z Kupertina, kněze

20. 9.          St      Památka sv. Ondřeje a druhů, korejských mučedníků             

21. 9.          Čt      Svátek sv, Matouše, apoštola a evangelisty

23. 9.          So      Památka sv. Pia Pietrelciny, kněze

24. 9.        Ne     25. neděle v mezidobí  

  • V úterý v 17 hod zde bude smírná pobožnost růžencového společenství s adorací. Budeme se společně modlit za mír ve světě.
  • Příští neděli při mši sv. v 10 hod poděkujeme Pánu za letošní úrodu.
  • Společenství dětí a mládeže a příprava na první sv. přijímání začnou poslední týden v září.
  • Výuky náboženství (křesťanské výchovy) na ZŠ Zemědělská, Janouškova a v Soběšicích začnou první týden v říjnu. Rozpisy společenství a výuk jsou vzadu v kostele.
  • Zájemce o katechumenát a biřmování dospělých prosíme, aby se přihlašovali a zapsali v sakristii. Setkávání by začalo v říjnu. Příprava na biřmování mládežníků od 13 do 20 let se bude domlouvat v rámci setkání ve společenstvích.