Ohlášky 22. neděle v mezidobí – 3.9.2023

3. 9.  Ne     22. neděle v mezidobí           

8. 9.           Pá      Svátek Narození Panny Marie

10. 9.         Ne     23. neděle v mezidobí  

  • V sobotu 9. září se koná pouť do Hájku. Farnost Židenice tam vypravuje svůj autobus. Zájemci se mohou přihlásit přímo u P. Petra Beneše na tel. č. 731 402 622 (nejlépe SMS).
  • Příští neděli 10. září v 11 hod. proběhne na faře akce SWAP. Můžete přinést věci, které již nepoužíváte (hlavně oblečení), a odnést si věci, které by se hodily vám. Vše je zdarma. Cílem akce je nevyhazovat zbytečně kvalitní věci, které ještě mohou sloužit někomu jinému.
  • Neděle 10. září je adoračním dnem naší farnosti, kdy vytváříme „modlitební most“ s bohoslovci Arcibiskupského semináře v Olomouci. Tak jako oni pamatují před Pánem na nás, pamatujme i my na ně. Kostel bude k adoraci otevřen od 14:00 do 17:00 hod. Toho dne také uplyne 62 let od chvíle, kdy v nemocnici Sv. Anny zemřel, někdejší oblíbený husovický katecheta, mučedník komunismu, salvatorián P. Albín Jaroslav Kvita.
  • Společenství dětí a mládeže a příprava na první sv. přijímání začnou poslední týden v září.
  • Výuky náboženství (křesťanské výchovy) na ZŠ Zemědělská, Janouškova a v Soběšicích začnou první týden v říjnu.
  • Rozpisy společenství a výuk jsou vzadu v kostele.