Ohlášky 2. neděle v mezidobí – 14.1.2024                                      

14. 1.   Ne     2. neděle v mezidobí                                      

16. 1.    Út      Svátek sv. Berarda a druhů, františkánských prvomučedníků

17. 1.     St      Památka sv. Antonína, opata

18. 1.     Čt      Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

14. 1.   Ne     3. neděle v mezidobí – neděle Božího slova                            

  • V úterý od 17 hod. zde bude smírná pobožnost růžencového společenství s adorací a s modlitbami za mír na světě.
  • Ve čtvrtek začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Prosíme, pamatujte na tento úmysl i ve svých osobních modlitbách. Také modlitba chval, na kterou jste srdečně zváni od 19 hod, bude na tento úmysl.
  • Příští neděli bude peněžní sbírka na biblický apoštolát. Je určena na podporu tisku a šíření Bible.
  • Farní ples bude v sobotu 27. ledna. Můžete se přihlašovat na stránkách husovického Orla.
  • Do 2. února je možné (při splnění obecných podmínek) získat plnomocné odpustky návštěvou kostela spravovaného františkánskými řeholemi a zastavením se v modlitbě před betlémem, který je v kostele vystaven. Obecné podmínky jsou tyto: sv. zpověď v blízké době, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce (Otče náš a Zdrávas Maria), a také nemít zalíbení v žádném ani v lehkém hříchu.

Pan Jiří Brauner organizuje sbírku ručních a el. invalidních vozíků, berlí a francouzských holí pro válečné invalidy na Ukrajině. Kdo můžete takové pomůcky darovat, přineste je na faru do konce února. Dále sbírá použité svíce pro výrobu zákopových svíček. Prosíme, nenoste NIC JINÉHO než tyto uvedené věci. Děkujeme.