Ohlášky 1. neděle postní – 18.2.2024

18. 2. Ne     1. neděle postní       
22. 2.    Čt      Svátek Stolce sv. apoštola Petra
25. 2.  Ne     2. neděle postní                       

—————————————————————————————————-

  • Vám, kteří jste nemohli ve středu přijmout popelec, ho budeme udělovat po mši sv.
  • Příští neděli bude sbírka na Svatopetrský haléř.
  • V úterý v 17 hod. se zde společně budeme modlit růženec za mír s následnou adoraci. Jste srdečně zváni.
  • Ve čtvrtek 22. února ve 20 hod. bude v kapli na faře pokračovat Postní duchovní obnova pro muže. Zve br. Didak.
  • Postní duchovní obnova pro ženy bude ve dnech 1. a 2. března. Povede ji br. Bernard. Přihlásit se můžete v zákristii nebo na kontaktech uvedených na plakátku na nástěnce nebo na farním webu. 
  • V postní době jsou pobožnosti křížové cesty v pátek v 17.30 a v neděli v 9.30 a 17.30 hod.
  • Během postní doby je také každý čtvrtek zde v kostele od 20.30 hodinová adorace věnovaná Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  • Pan Jiří Brauner organizuje sbírku ručních a el. invalidních vozíků, berlí a francouzských holí pro válečné invalidy na Ukrajině. Kdo můžete takové pomůcky darovat, přineste je na faru do konce února. Dále sbírá použité svíce pro výrobu zákopových svíček. Prosíme, nenoste NIC JINÉHO než tyto uvedené věci. Děkujeme.
  • Kdo potřebujete potvrzení o finančním daru církvi, prosíme přijďte se zapsat do sakristie, nebo napište na farní email.
  • Od března bude po celý rok každou 1. neděli v měsíci mimořádná sbírka na opravy kostela pro zaplacení cca 4 mil. dluhu.

Milí přátelé,

synodální proces se stává životním stylem církve. Loni v říjnu se konalo generální shromáždění biskupské synody v Římě. Následně jsme byli vyzváni, abychom se v rámci diecézí vyjádřili k vybraným tématům, která z tohoto shromáždění vzešla.

Chci vás pozvat, abyste se během postní doby opět setkali, ať už v rámci synodálních skupinek nebo společenství, a některým z těchto témat se věnovali. Další informace o postupu dostanou farní koordinátoři synodálních skupin a duchovní správci farností, najdete je i na webu biskupství. Výstupy ze skupinek očekávám po Velikonocích, konkrétně do 10. dubna.

Přeji nám všem, abychom v rámci setkání, naslouchání a rozlišování byli otevřeni Duchu Svatému.

Váš biskup Pavel