Nejsvětější Trojice – 30. 5. 2021

30. 5.       Ne   Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

31. 5.        Po    Svátek Navštívení Panny Marie

1. 6.         Út    Památka sv. Justina, mučedníka

3. 6.          Čt    Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

5. 6.          So    Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

6. 6.          Ne   Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

  • Děkujeme vám, kteří jste včera přišli pomoci s čištěním svícnů. Pán Bůh vám odplať!
  • Ve čtvrtek o slavnosti Těla a Krve Páně bude v Soběšicích mše sv. až v 18 hod.
  •  Pátek a sobota budou první v měsíci se svými pobožnostmi (v sobotu začátek v 17 hod.)
  • V sobotu 5. června při příležitosti výročí posvěcení husovického kostela bude v 9 hod. sloužit v kostele mši sv. br. Filip, který při této příležitosti oslaví také své kulaté narozeniny.
  • V sobotu 5. června uzavřou v našem kostele manželství Jiří Pavelka z naší farnosti a Lucie Chrápavá.
  • Téhož dne uzavřou v kostele v Modřicích manželství Kateřina Ráblová a Jan Koukal, kteří mají bydliště v naší farnosti.
  • V sobotu 19. června jste srdečně zváni na Poutní den Husovic. V 10 hod.  bude mše svatá,    v 11 hod.   svátostné požehnání, v 11:30 hod. slavnostní zahájení odpoledního programu s dechovou hudbou, vystoupením dětského folklórního souboru Barvínek, s občerstvením, trhy a dalším zajímavým programem.