Neděle Zmrtvýchvstání Páně – 21. 4. 2019

21. 4.   Ne     Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
22. 4.   Po     Velikonoční oktáv
28. 4.   Ne     2. neděle velikonoční, Božího milosrdenství

  • v neděli 21. 4. bude žehnání pokrmů.
  • V pondělí 22. dubna budou mše sv. v Husovicích v 7:30 a v 18 hod., v Soběšicích v 8:45.
  • V úterý 23. dubna nebude náboženství na ZŠ Zemědělská.
  • V sobotu 4. května se uskuteční farní pouť do Křtin.