Neděle Těla a Krve Páně – 6. 6. 2021

6. 6.          Ne   Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

11. 6.        Pá    Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

12. 6.        So    Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

13. 6.       Ne   11. neděle v mezidobí

  • V pátek o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bude zde v kostele v 18 hod. poutní mše sv., při které můžete získat plnomocné odpustky. Také v Soběšicích bude mše sv. až v 18 hod.
  • V sobotu 19. června jste srdečně zváni na Poutní den Husovic. V 10 hod. bude mše svatá, v 11 hod. svátostné požehnání, v 11:30 hod. slavnostní zahájení odpoledního programu s dechovou hudbou, vystoupením dětského folklórního souboru Barvínek, s občerstvením, trhy a dalším zajímavým programem.
  • Na tábor pro mladší děti jsou volná už jen tři místa. Přihlašování je možné do 13. června.
  • Od neděle 20. června bude pořad nedělních bohoslužeb opět v původním rytmu – tedy v 7:30, 10:00 a 18:00. Na mši sv. v 10 zapsat je dále nutné se přihlašovat přes internet.