Květná neděle – 10. 4. 2022

10. 4.     Ne     KVĚTNÁ NEDĚLE

17. 4.     Ne     Zmrtvýchvstání Páně

 • Dnes vás zveme na křížovou cestu v přírodě. Tentokrát bude v Jiříkovicích, sraz v 15 hod. poblíž 1. zastavení.
 • Na Bílou sobotu nebude na faře noční adorace. Využijte příležitost noční adorace ze Zeleného čtvrtka na Velký pátek v kostele v Getsemanské zahradě. Kdo se chcete zúčastnit, prosíme zapište se v sakristii.
 • Komunita San Egidio děkuje za vaše dary, které jste poskytli pro ukrajinské uprchlíky.
 • V naší farnosti proběhne SWAP, což je akce na výměnu oblečeni a jiného.
  Co donést: dětské, dámské i panské oblečeni, obuv, hračky, ale třeba i rádio, mp3, školní potřeby, odrážedlo, motorku a cokoliv co udělá radost druhým a doma již nevyužíváte. Vše ještě v použitelném a zachovalém stavu. Zimní oblečení již nenoste. Můžete donést v sobotu 24. 4. mezi 17–19 hod. a následující neděli také před nebo ihned po mši. Po mši sv. v 10 hod. 25. 4. se můžete přijít podívat a vzít si, třeba za příspěvek, jakoukoliv věc, kterou byste zase využili vy. Případný výtěžek bude poslán do ukrajinského kláštera starajícího se o rodiny, které přišly o své domovy.
 • Po skončení mše sv. vám bude představeno modlitební společenství Služebníci Ježíšova Velekněžského Srdce, které se modlí za kněze a za duchovní povolání.
 • Po mši sv. v 10 hod. jste zváni do farní kavárny.

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY

ZELENÝ ČTVRTEK 14. DUBNA

 • Připomínka ustanovení Večeře Páně18:00
  • ve 21:00 bude společná adorace v Getsemanech. Poté bdění u Božího hrobu zakončené v 7 hod. modlitbou ranních chval s bratry františkány. Na službu modlitby se můžete zapsat v sakristii. Každou hodinu se otevřou dveře sakristie.

VELKÝ PÁTEK 15. DUBNA

Je to den přísného postu, to znamená: od dovršení 14. roku platí tento den půst do masa; od dovršení 18. roku do započetí 60. roku také půst újmy, tzn. dosyta se najíst pouze jednou za den, další jídla jsou jen malá. Postem újmy nejsou vázáni nemocní a lidé těžce fyzicky a duševně pracující.

 • Křížová cesta městem 9:00
  • 17:00 Korunka k Božímu milosrdenství, v 17:15 křížová cesta, obřady
   v 18:00 v kostele.

BÍLÁ SOBOTA 16. DUBNA

 • 9:00 – 11:45, 15:00 – 18:00 h. možnost adorace u Božího hrobu. Prosíme
  o pomoc s hlídáním kostela. Zapište se na to prosíme v sakristii.
  • Velikonoční vigilie začne ve 20:00

NEDĚLE 17. DUBNA – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 • Mše sv. v 7:30, 10:00, 18:00 (s žehnáním pokrmů)

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 18. DUBNA

 • Mše sv. v 7:30 a v 18:00 hod.