Neděle Ducha Svatého – 9. 6. 2019

  9. 6.   Ne    Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
10. 6.    Po    Památka Panny Marie, Matky církve
11. 6.    Út    Památka sv. Barnabáše, apoštola
13. 6.    Čt    Svátek sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
16. 6.   Ne   Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  • V tomto týdnu bude poslední spolčo Mimoni, Něcomezi i Kvítka a poslední hodina náboženství na ZŠ Zemědělská.
  • Ve čtvrtek 13. června v 18:40 jste srdečně zváni na poslední moderovanou adoraci v tomto školním roce na téma Duch svatý oživuje.
  • V sobotu 15. června bude od 9 hod. čistění svícnů v sakristii. Prosíme o vaši pomoc.
  • V pondělí 17. června v 19 hod. se v našem kostele uskuteční koncert ZUŠ Smetanova.
  • Husovická krojovaná pouť se uskuteční v sobotu 22. června. Poutní mše sv. bude v 10 hod., po ní bude následovat krojovaný průvod Husovicemi s dechovou hudbou. Odpolední program začne ve 14 hod., všichni jste srdečně zváni!
  • V pondělí 24.června jste srdečně zváni na benefiční koncert „Nelča míří do Keni“, který proběhne v 19:30 v kostele v podání husovické scholy Husband. Vybrané peníze budou použity na náklady spojené s cestou naší farnice Nelči na misie do Keni. Po koncertu bude na faře pohoštění.
  • V sobotu 7. září se uskuteční farní pouť do Hájku u Prahy. Již nyní je objednaný autobus. Prosíme zájemce, aby se během června zapsali do formuláře připraveného v sakristii a zároveň zaplatili příspěvek 400 Kč.
  • Taktéž je objednaný autobus na jáhenské svěcení bratří Šimona a Kapistrána, které bude 5. října v Praze. Je možné se už též přihlásit v sakristii zapsáním se do formuláře a zaplacením částky 400 Kč.
  • Kdo by chtěl podpořit náš farní tábor, může se zapsat v sakristii na seznam potravin, které by pořídil a tímto přispět. Všem dárcům děkujeme.