8. neděle v mezidobí – 27. 2. 2022

27. 2.     Ne     8. neděle v mezidobí

2. 3.       St      POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu

6. 3.       Ne     1. neděle postní

  • Dnešní peněžní sbírka je na Haléř sv. Petra.
  • V úterý 1. března po mši sv. bude na faře masopustní kolenová večeře. Jako vstupné přineste s sebou „své koleno“ nebo jinak upravené vepřové maso. Pečivo a pití bude zajištěno.
  • V úterý 1. března po mši sv. jste též zváni na večer chval v kostele.
  • Na Popeleční středu bude mše sv. v 18 hod.

V Soběšicích nebude mše sv. ráno, ale v 18 hod. Při mších bude udělován popelec.

Je to den přísného postu: věřící od 14ti let jsou vázáni postem od masa, a ve věku od 18 do 60 let také postem újmy, to znamená, že se mohou najíst dosyta jen jednou za den, ostatní jídla jsou malá. Postem újmy nejsou vázáni nemocní a lidé těžce fyzicky a duševně pracující.

  • Tuto středu bude příprava na 1. sv. přijímání a spolčo Kvítka posunuté na 17 hod.
  • Pobožnost křížové cesty během postní doby budeme konat v pátek v 17:30 a v neděli v 9:30 a v 17:30 hod.
  • Dne 2. dubna se bude konat Postní duchovní obnova pro ženy. Obnovu povede bratr Ignác a duchovně doprovázet bude bratr Didak. Pro zájemkyně je nabídka páteční večerní společné adorace s následnou adorací soukromou a možností přespání na faře.
  • Výroční členská schůze Orla Husovice proběhne ve čtvrtek 3. března v 17 hod. v restauraci na Orlovně. Srdečně jsou zváni všichni členové orla. Předem děkuji za vaši účast. Váš starosta Orel Husovice Standa Kselík.
  • Po mši sv. v 10 hod. jste zváni do farní kavárny.