7. neděle velikonoční – 24. května 2020

24. 5.     Ne     7. velikonoční

26. 5.      Út     Památka sv. Filipa Neriho, kněze

30. 5.      So     Památka sv. Zdislavy                                                   

31. 5.     Ne     Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SV.

Zveme na vigilii Ducha Svatého, která bude v sobotu 30. května v 18 hod.

Od pondělí 25. května je povoleno shromažďování do 300 osob. Ale vzhledem k dodržení dvoumetrových rozestupů (mimo členy jedné domácnosti) je kapacita našeho kostela 180 lidí.

V kostele jsou vyznačená místa k sezení.

V neděli 31. května budou mše sv. v 7:30, 10:00, 11:30 a v 18:00. 

Zapisování do formuláře bude potřeba pouze na mši sv. v 10 hod. Ten naleznete na našich webových stránkách pod názvem „Zápis na mše sv.“

  • Sbírka na charitativní účely proběhne při mších sv. v neděli 31. května.
  • Farní tábory:

pro děti ve věku 7 – 10 let bude 23. – 29. srpna, hlaste se do konce června

pro mládež ve věku 11 – 16 let bude 11. – 18. července, hlaste se do konce května

  • Tábor Kolpingovy rodiny ze Soběšic bude 1. – 9. srpna v obci Ostrý kámen u Svitav. Duchovním doprovázejícím bude o. Ignác.