7. neděle velikonoční – 16. 5. 2021

16. 5.       Ne   7. neděle velikonoční (Den modliteb za sdělovací prostředky)

17. 5.        Po    památka sv. Paskala Baylóna, řeholníka

18. 5.        Út    Památka sv. Felixe z Cantalice, řeholníka

20. 5.        Čt    Svátek sv. Bernardina ze Sieny, kněze

                         Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

21. 5.        Pá    Svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály

23. 5.       Ne   Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  • Novénu k Duchu Svatému konáme po večerní mši sváté.
  • V úterý v 17 hod. zde bude smírná pobožnost růžencového společenství.
  • V sobotu 23. května před slavností Seslání Ducha svatého proběhne duchovní obnova farnosti. Začátek bude v 16 hod. v kostele. Program – modlitba, přednáška (br. Ignác), adorace. V 18 hod. bude mše sv. Vigilijní mše sv. Seslání Ducha Svatého začne ve 21 hod. Jste srdečně zváni.
  • O slavnosti Seslání Ducha Svatého při mši sv. v 10 hod. bude šesti nově pokřtěným udělena svátost biřmování.
  • Protože ubylo ve farnosti lidí, kteří chodili uklízet kostel, prosíme o pomoc při této službě. Kdo by se chtěl přidat, nahlaste se Petře Vaštové. Nyní se po týdnu střídají tři skupinky (středa odpoledne, pátek odpoledne a pátek večer). Pokud by se nahlásilo dostatek lidí, skupiny by se mohly střídat a chodit uklízet jednou za měsíc.