7. neděle v mezidobí – 19. 2. 2023

19. 2.     Ne   7. neděle v mezidobí

22. 2.     St    POPELEČNÍ STŘEDA

26. 2.     Ne   1. neděle postní

  • V úterý 21. února v 17 hod. bude v kostele smírná pobožnost růžencového společenství.
  • V úterý 21. února po mši sv. bude na faře masopustní kolenová večeře. Jako vstupné přineste s sebou „své koleno“ nebo jinak upravené vepřové maso. Pečivo a pití bude zajištěno.
  • Na Popeleční středu bude mše sv. v 18 hod.

V Soběšicích nebude mše sv. ráno, ale v 18 hod. Při mších bude udělován popelec.

Je to den přísného postu: věřící od 14ti let jsou vázáni postem od masa, a ve věku od 18 do 60 let také postem újmy, to znamená, že se mohou najíst dosyta jen jednou za den, ostatní jídla jsou malá. Postem újmy nejsou vázáni nemocní a lidé těžce fyzicky a duševně pracující.

  • Tuto středu bude příprava na 1. sv. přijímání a spolčo Kvítka posunuté na 17 hod.
  • Pobožnost křížové cesty během postní doby budeme konat v pátek v 17:30 a v neděli v 9:30 a v 17:30 hod.
  • Dne 17. – 18. března se bude na faře konat Postní duchovní obnova pro ženy s názvem: \“Žena, nositelka Boží krásy\“. Obnovu povede Pavla Cenková a duchovně doprovázet bude bratr Didak. Je potřeba se přihlásit, podrobnosti uvedeny na plakátku.
  • V sakristii je možné si vyzvednout potvrzení o daru církvi.