5. neděle velikonoční – 19. 5. 2019

19. 5.    Ne    5. neděle velikonoční
20. 5.    Po     Svátek sv. Bernardina ze Sieny, kněze
21. 5.    Út      Svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály
24. 5.    Pá     Svátek Posvěcení baziliky sv. Františka v Assisi
26. 5.   Ne     6. neděle velikonoční

  • Příští neděli bude peněžní sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.
  • V úterý (21. května) nebude výuka náboženství na ZŠ Zemědělská.
  • V úterý (21. května) v 17 hod. bude v kostele smírná pobožnost růžencového společenství.
  • Ve čtvrtek (23. května) v 18:40 jste srdečně zváni do kostela na moderovanou adoraci na téma „Já jsem chléb života“.
  • V pátek (24. května) proběhne Noc kostelů, do které je zapojena i naše farnost. Po mši sv. mohou v sakristii na sebe nechat kontakt dobrovolníci, kteří by rádi pomohli s jejím organizováním.
  • V neděli (26. května) při mši sv. v 10 hod. přistoupí k prvnímu sv. přijímání jedenáct dětí z naší farnosti. Pamatujme na ně v modlitbě.
  • Zveme všechny děti od 8 do 12 let v termínu 31. 5. – 2. 6. na víkendovku do Moravské Třebové. Přihlášky na faře nebo v sakristii. Přihlašování je možné do pondělí 27. května.
  • Dětský tábor Kolpingovy rodiny Soběšice se bude konat ve dnech 13. – 20. července opět v krásném prostředí táborové základny ASGARD u rybníka Březina u obce Roseč v okrese Jindřichův Hradec. K duchovnímu doprovázení tam bude přítomen o. Ignác. Přihlásit se můžete v sakristii.
  • Velký dík patří vám, kteří jste se zúčastnili pátečního úklidu kostela. Opět se podařilo zvládnout velký kus práce. Pán Bůh vám odplať!