5. neděle velikonoční – 15.5.2022

15. 5.     Ne   5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

16. 5.     Po    Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

17. 5.     Út    Památka sv. Paskala Baylóna, řeholníka

18. 5.     St    Památka sv. Felixe z Cantalice, řeholníka

20. 5.     Pá    Svátek sv. Bernardina ze Sieny, kněze

21. 5.     So   Svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály

22. 5.     Ne   6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  • V úterý 17. května v 17 hod. bude v kostele smírná pobožnost růžencového společenství.
  • V sobotu 21. května v 19 hod. proběhne v kostele koncert skupiny Good Work (dříve Paprsky).
  • V neděli 29. května bude mši sv. v 10 hod. sloužit novokněz z Obřan P. Milan Werl, který pak také udělí novokněžské požehnání.
  • V pátek 10. června se uskuteční Noc kostelů. Budeme rádi za pomoc. Kdo by se chtěl zapojit, zapište se, prosíme, v sakristii.
  • Na tábor pro mládež od 11 let jsou ještě volná místa. Uskuteční se
    16. – 23. 7. na základně Strojatín. Přihlášky na farních stránkách i na webu
    Orla Husovice
  • Po mši sv. v 10 hod. jste zváni do farní kavárny.