5. neděle v mezidobí – 7. 2. 2021

7. 2.          Ne   5. neděle v mezidobí

10. 2. St Památka sv. Scholastiky, panny

11. 2.        Čt    Panny Marie Lurdské, světový den nemocných

14. 2.       Ne   6. neděle v mezidobí

  • Kdo by si žádal potvrzení o daru církvi, přijďte se prosím zapsat do tabulky v sakristii nebo zašlete email s celým jménem, adresou a částkou, kterou jste darovali. Ti z vás, kterým jsme to potvrdili emailem, si ho můžete vyzvednout v sakristii.
  • Děkujeme vám, že v této době různých omezení iniciativně podporujete fungování farnosti nejrůznějšími dary a modlitbami. Pán Bůh vám všem odplať a žehnej!