5. neděle v mezidobí – 10. 2. 2019

10. 2.   Ne    5. neděle v mezidobí
15. 2.    Pá    Památka bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, čtrnácti pražských mučedníků
17. 2.   Ne    6. neděle v mezidobí

  • Vzhledem k jarním prázdninám nebudou v  tomto týdnu náboženství ani spolča pro děti a mládež. Dětská mše sv. ve středu v 17 hod. na faře zůstává.
  • Příští neděli 17. února při všech mších sv. proběhne sbírka na stavbu kostela na Lesné.
  • Potvrzení o darech Církvi jsou k dispozici v neděli v sakristii, ve všedních dnech na faře.
  • Potvrzení o daru Lásky je již připraveno, můžete si ho vyzvednout.
  • Koledníci si mohou v sákristii vyzvednout plavenky jako poděkování za Tříkrálovou sbírku.
  • V neděli 24. února po každé mši sv. zde bude udělována svátost pomazání nemocných. Svátost mohou přijmout ti, kdo se ocitají v nebezpečí života z důvodu nemoci nebo stáří. Kdo ji chcete přijmout, přijďte se zapsat do sakristie.