5. neděle postní – 29. 3. 2020

29. 3.    Ne     5. neděle postní

5. 4.       Ne     Květná neděle

  • Naše bohoslužby přenášíme online z kaple na faře ve všední den v 18:00 a v neděli v 10:00.  Kněží slouží mše svaté na všechny vaše úmysly, které jsou zapsány v intenční knize.
  • V úterý 31. března oslaví náš otec biskup Vojtěch Cikrle 30. výročí svého biskupského svěcení. Pamatujme na něho ve svých modlitbách.
  • V pátek v 17:30 je vysílána pobožnost křížové cesty.
  • Pátek je první v měsíci, po mši sv. budeme přenášet také prvopáteční pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  • Rovněž sobota je první v měsíci. Před mší sv. budeme přenášet modlitbu růžence a po mši sv. budou Loretánské litanie.
  • Velikonoční zpovídání v neděli 5. dubna v kostele v 15–16 a 17–18 hod. Svátost smíření si můžete domluvit také individuálně telefonicky.
  • První sv. přijímání v Husovicích je odloženo na 11. října a v Soběšicích na 18. října. Kdy se bude pokračovat s přípravou, oznámíme později.
  • Na farní tábory je možné se přihlašovat na našich webových stránkách. Na tábor pro starší do konce května, pro mladší děti do konce června.
  • Milí farníci, v současnosti se konají mše sv. online, snažíme se tak být s vámi v kontaktu a duchovně spojeni. Neprobíhají pravidelné peněžní sbírky. Nemůžeme opomenout, že zálohy, platy, opravy a dluh vůči bance a věřitelům (cca. 1 400 000 Kč) stále trvají. Proto vás prosíme, přispívejte na farnost převodem na účet číslo: č. ú. farnosti 2702413319/0800. Děkujeme a žehnáme vám. Bratr Ignác se spolubratry.