5. neděle postní – 3. 4. 2022

3. 4.       Ne     5. neděle postní

10. 4.     Ne     KVĚTNÁ NEDĚLE

 • V úterý 5. dubna po večerní mši sv. jste zváni na večer chval, při kterém se budeme modlit i za mír na Ukrajině. (Modlitba v kapli bratří nebude.)
 • Ve čtvrtek 7. dubna po večerní mší sv., zde bude zpovědní večer farnosti. Využijte tuto možnost.
 • V sobotu 9. dubna jsou všichni ale zvláště děti zvány od 15 hod. na Orlovnu, kde budou probíhat velikonoční dílničky.
 • Na Květnou neděli 10. dubna opět zveme na křížovou cestu v přírodě.Tentokrát bude v Jiříkovicích, sraz v 15 hod. poblíž 1. zastavení.
 • O sobotách od 21 hod. do 6 hod. se můžete připojit k noční adoraci za mír na Ukrajině, která se koná v kapli na faře. Příchozím se otevírá přesně v každou celou hodinu.
 • Všichni, kteří chtějí prohloubit svůj duchovní život, jsou zváni na seminář obnovy v Duchu svatém. Skládá se z jedenácti setkání, která budou vždy v úterý v 19 hod. v kostele. První setkání je 19. dubna. Zájemci se mohou hlásit v sakristii.
 • Tábor pro děti, které ukončily první třídu do 10 let včetně se uskuteční 15. – 22. srpna ve Strojatíně. Ubytování bude v podsadových stanech. Přihlášky jsou na webových stránkách farnosti. Jsou poslední tři místa.
 • Tábor pro mládež od 11 let se uskuteční 16. – 23. 7. na základně Strojatín. Přihlášky na stránkách Orla Husovice.

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY

ZELENÝ ČTVRTEK 14. DUBNA

 • Připomínka ustanovení Večeře Páně18:00
  • ve 21:00 bude společná adorace v Getsemanech. Poté bdění u Božího hrobu, zakončené v 7 hod. modlitbou ranních chval s bratry františkány. Na službu modlitby se můžete zapsat v sakristii. Každou hodinu se otevřou dveře sakristie .

VELKÝ PÁTEK 15. DUBNA

Je to den přísného postu, to znamená: od dovršení 14. roku platí tento den půst do masa; od dovršení 18. roku do započetí 60. roku také půst újmy, tzn. dosyta se najíst pouze jednou za den, další jídla jsou jen malá. Postem újmy nejsou vázáni nemocní a lidé těžce fyzicky a duševně pracující.

 • Křížová cesta městem 9:00
  • obřady v 18:00
  • 17:00 Korunka k Božímu milosrdenství, v 17:15 křížová cesta v kostele

BÍLÁ SOBOTA 16. DUBNA

 • 9:00 – 11:45, 15:00 – 18:00 h. možnost adorace u Božího hrobu
  • obřady ve 20:00

NEDĚLE 17. DUBNA – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 • Mše sv. v 7:30, 10:00, 18:00 (s žehnáním pokrmů)

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 18. DUBNA

 • Mše sv. v 7:30 a v 18:00 hod.