5. neděle postní – 26. 3. 2023

26. 3.     Ne   5. neděle postní

2. 4.       Ne   KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

  • Dnes 26. března od 11 hod. se bude na faře pořádat SWAP což je akce na výměnu oblečeni a jiného. Přijďte se podívat.
  • Ve čtvrtek 30. března bude zde v kostele zpovědní večer farnosti. Prosíme využijte tuto příležitost a přijďte ke svátosti smíření.  Budeme vám k dispozici od 17 do 20 hod.
  • V pátek 31. března v 19 hod. se sejde farní rada.
  • Sobota je první v měsíci. Modlitba rozjímavého růžence začne v 17 hod.
  • V sobotu 1. dubna jste všichni, ale zvláště děti, zváni od 15 hod. na Orlovnu, kde budou probíhat velikonoční dílničky.
  • Na Květnou neděli 2. dubna jste zváni na křížovou cestu v přírodě. Letos se ji pomodlíme v Rosicích. Sraz v 15 hod. u prvního zastavení v Rosicích. Více informací je na plakátku na nástěnce, kde jsou i mapky.
  • Zveme děti od 3. do 7. třídy na prodlouženou víkendovku
    28. dubna – 1. května, která se uskuteční na faře v Libině. Těší se Kapi, Lucie a tým.
  • Vy, kteří máte zájem, můžete se na Velký pátek před polednem a před večerními obřady a na Bílou sobotu před vigilií připojit k hrkání. Bližší informace jsou na plakátu na nástěnce.