4. neděle velikonoční – 30. 4. 2023

30. 4.   Ne  4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

1. 5.      Po    Nezávazná památka sv. Josefa dělníka

2. 5.      Út    Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

3. 5.      St    Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

6. 5.      So    Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

7. 5.     Ne    5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • V úterý 5. května jste po mši sv. zváni na večer chval v našem kostele.
 • Pátek a sobota jsou první v měsíci se svými pobožnostmi. V sobotu od 17 hod. v kostele.
 • V sobotu 6. května jste zváni na farní pouť do Křtin. Bližší informace o způsobu pouti a programu jsou na vývěsce vzadu v kostele.
 • Příští neděli 7. května proběhne při mších peněžní sbírka na pronásledované křesťany.
 • V pondělí 8. května po mši sv. bude mít v našem kostele povídání a promítání o misijní dobrovolné službě na Papui Nové Guineji Anna Bártů ze Židenic.
 • V pondělí 8. května bude tradiční brněnská pěší pouť do Křtin. Informace jsou na plakátku.
 • V pondělí 8. května koná farnost Lesná tradiční pouť do Mariazell. Zájemci, přihlaste se v sakristii.
 • V neděli 9. července se v našem kostele uskuteční jáhenské svěcení. Otec biskup Pavel Konzbul vysvětí na jáhna bohoslovce Daniela Martinka. Všichni jste srdečně zváni.
 • V úterý 6. června se bude v duchovním centru na Lesné konat seznamovací akce pro single katolíky od 30 do 50 let z Brna a okolí. Bližší informace jsou na nástěnce.
 • Tábor pro děti, které ukončily první třídu do 10 let včetně se uskuteční
  22. – 29. července ve Strojatíně. Ubytování bude v podsadových stanech. Přihlašování je na webových stránkách farnosti. Jsou poslední volná místa.