4. neděle velikonoční – 25. 4. 2021

25. 4.       Ne   4. neděle velikonoční

29. 4.        Čt    Památka sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

1. 5.          So    Památka sv. Josefa dělníka

2. 5.          Ne   5. neděle velikonoční

  • V sobotu 1. května se uskuteční tradiční pouť naší farnosti. Tentokrát trochu jinak, budeme putovat ze Křtin do Husovic. Sraz poutníků je v 10 hod. před kostelem ve Křtinách. Kdo nemá možnost se dostat do Křtin individuálně, může využít městskou dopravu. Autobus č. 201 odjíždí ze Staré osady v 9:15. Do Husovic dorazíme na 17. hod., kdy začíná provosobotní mariánská pobožnost a po ní v 18 hod. mše sv.  
  • V sobotu 8. května uzavřou v našem kostele manželství Marek Hřebíček z naší farnosti a Zuzana Pálešová z farnosti sv. Tomáše v Brně.
  • Rádi bychom vybudovali nové WC vzadu u schodů. Náklady budou činit cca 500 tis. Z toho kanalizační přípojka bude stát asi 400 tis. Abychom to byli schopni zrealizovat budeme potřebovat vaše zvláštní přispění. Můžete přispívat na účet. Do poznámky uveďte „Příspěvek na WC“.
  • Od 26. 4. platí nová nařízení vlády. Kapacita kostela není omezena jako doposud, platí ale povinnost ve vnitřních prostorách mít na ústech a nosu respirátor, používat dezinfekci rukou a mít odstup od ostatních 2 metry. Rozestup neplatí pro členy jedné domácnosti.

Abychom splnili povinnost rozestupů, může se jedné bohoslužby v našem kostela zúčastnit 150 osob. Přihlašování na ně bude stále elektronickou formou jako doposud, kromě mše sv. v 7:30. S tímto také měníme pořad bohoslužeb. Nedělní mše sv. budou v 7:30, 10:00, 11:30, 18:00