4. neděle v mezidobí – 31. 1. 2021

31. 1.       Ne   4. neděle v mezidobí

2. 2.          Út    Svátek Uvedení Páně do chrámu

3. 2.          St    Památka sv. Blažeje

5. 2.          Pá    Památka sv. Agáty, panny a mučednice

6. 2.          So    Památka sv. Petra Křtitele, Pavla Mikiho a druhů, japonských mučedníků

7. 2.          Ne   5. neděle v mezidobí

  • V úterý při večerní mši sv. budeme světit hromničky.
  • Pátek a sobota budou první v měsíc se svými pobožnostmi
    (v sobotu od 17 hod.)
  • Po nedělních mších sv. budeme hromadně udělovat svatoblažejské požehnání
  • Kdo by si žádal potvrzení o daru církvi, přijďte se prosím zapsat do tabulky v sakristii nebo zašlete email s celým jménem, adresou a částkou, kterou jste darovali. Ti z vás, kterým jsme to potvrdili emailem, si ho můžete vyzvednout v sakristii.
  • Děkujeme vám, že v této době různých omezení iniciativně podporujete fungování farnosti nejrůznějšími dary a modlitbami. Pán Bůh vám všem odplať a žehnej!