4. neděle adventní – 19. 2. 2021

19. 12.   Ne     4. neděle adventní

25. 12.   So     Slavnost Narození Páně – zasvěcený svátek        

26. 12.   Ne     Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa (obnova manželského slibu)

  • Dnes odpoledne v 15 hod. proběhne v kostele vánoční benefiční koncert dětské souboru Barvínek. Jeho hostem bude také soubor Malé Zálesí z Luhačovic.
  • Příští týden nebudou společenství děti a mládeže.
  • V úterý 21. 12. v 17 hod. zde bude smírná pobožnost růžencového společenství.
  • V sobotu 8. ledna proběhne v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Kdo by se chtěl zapojit do koledování a vytvořit skupinky, přijďte se zapsat do tabulky v sakristii.
  • Na Štědrý den budou bohoslužby:

v 16:00, 18:00 a 22:00 hod.

  • O Slavnosti Narození Páně je nedělní pořad bohoslužeb (7:30, 10:00, 11:30, 18:00)