33. neděle v mezidobí – 17. 11. 2019

17. 11.    Ne    33. neděle v mezidobí
21. 11.     Čt     Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22. 11.     Pá    Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
24. 11.    Ne    Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 • Na tuto neděli 17. listopadu je na faře připravena tradiční akce „Dar lásky“, při níž je možné si za dobrovolný příspěvek vybrat domácí produkty, a výtěžek bude věnován na potřeby farnosti.
  Přijít můžete v časech od 8:00 do 13:00 a od 17:00 do 19:30.
 • V pondělí 18. listopadu v 19 hod. se na faře sejde farní rada.
 • V úterý 19. listopadu bude v kostele v 17 hod. smírná pobožnost růžencového společenství.
 • Pátek 22. listopadu bude kajícím dnem farnosti, během kterého jste zváni k přísnému postu (půst jednodenního úplného nasycení a půst od masa), k modlitbě za farnost a po mši sv. v 18 hod. bude v kostele adorace.
 • V sobotu 30. listopadu od 14:00 do 17:30 jste zváni na faru na vázání adventních věnců. Příspěvek na věnec je 100 Kč. Sháníme větve vhodné na výrobu.
 • V neděli 1. prosince odpoledne od 16:00 bude před kostelem program, při němž bude rozsvícen vánoční strom. Během programu zazpívá i naše mládežnická schola.
 • Ve čtvrtek 5. prosince se od 16:30 uskuteční na Orlovně mikulášská besídka. Více na webových stránkách Orla.
 • V sobotu 7. prosince jste zváni na adventní duchovní obnovu, která se uskuteční v kapli v Soběšicích. Začíná v 9 hod. přednáškou br. Ignáce OFM a končí mší sv. ve 12 hod.
 • Ve dnech 13. 12. – 14. 12. 2019 se bude konat na faře v Husovicích Adventní duchovní obnova pro ženy. Obnovu povede sestra Zdislava, duchovně doprovázet bude bratr Didak. Přihlášky a podrobný program si můžete vyzvednout v sakristii. Více na plakátku.
 • Nabízíme vám nové farní kalendáře na rok 2020, v ceně 100,- Kč za kus. Zakoupením přispějete na opravy kostela.