33. neděle v mezidobí – 15. 11. 2020

15. 11.     Ne   33. neděle v mezidobí

17. 11.      Út    Svátek sv. Alžběty Uherské

21. 11.      So    Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

22. 11.     Ne   Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

!!! Zpovídání v neděli v 15–16 hod. a v 17–18 hod., a podávání svatého přijímání bude na faře.

  • V úterý v 17 hod. budeme přenášet online smírnou pobožnost růžencového společenství.
  • Otec biskup Vojtěch Cikrle vyhlašuje na následující středy 18., a 25. listopadu a 2. prosince v celé diecézi dobrovolný vědomí a citelný půst za ukončení pandemie.
  • Také v naší farnosti budeme mít svůj vlastní postní den v pátek 20. listopadu, který chceme obětovat za problémy rodin naší farnosti. Zveme vás, abyste se připojili.
  • Letošní příspěvek na Fond PULS činí 480 Kč za plnoletého člena farnosti. Prosíme, abyste v rámci svých možností do Fondu přispěli. Přitom můžete průběžně přispívat jako donátoři přímo na účet Fondu. Rozhodně navštivte stránky www.donator.cz